Pro Amino (Pháp) : Ra rễ mạnh

Công dụng chính Sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây: Ra rễ, nuôi đọt, nuôi bông và thúc trái.

Cung cấp dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây trồng.

Quy cách 1kg
Thành phần Zn: 15.000 ppm, Bo: 2.000ppm

Amino acid thủy phân từ đạm cá và Rong Biển.

Liều dùng 1kg pha cho 1000-1500 lít nước
Nguyên liệu Pháp