Humic Mỹ Diamond Grow Humi[K]

Thành phần Axit Humic: 60%. Độ ẩm: 5%
Quy cách Gói 1kg x 20 gói/thùng
(theo PP phân tích so màu A&L: 95%, theo PP phân tích ISO 5073: 80%)
Nhà sản xuất Humic Growth Solutions, INC
Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ