Thuốc chống rụng trái non Vitamin

Siêu đậu trái Vitamin tăng cường các dưỡng chất đặc biệt: Inositol (Vitamin B8), Vitamin B1, NAA… cùng với hỗn hợp hơn 45% axit amin tự do giúp vừa tăng khả năng chống rụng, đậu trái, vừa giúp trái non lớn nhanh, tròn đẹp.