Super Humic Gold Canada

Công dụng chính Sử dụng cho giai đoạn nuôi trái và phục hồi cây trồng: Hạ phèn, giải độc, ra rễ nhanh, trái lớn.
Thành phần Axit Humic: 70%.
Quy cách 1kg
Liều lượng 1kg pha cho 800 – 1000 lít nước. 1kg/ 2.000 – 3.000 m2.
Nguyên liệu Canada