Thuốc kích mầm Lân 86% ICL

Công dụng chính Sử dụng trong giai đoạn tạo mầm hoa, xử lý ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn, đặc biệt không bị cháy lá.
Quy cách 1kg x 25 gói/thùng
Thành phần P2O5: 60%, K2O: 20%
Liều dùng 1kg pha cho 200-400 lít nước
Nguyên liệu Israel