Giải Độc Paclo Cho Cây Trồng

Công dụng chính Giải độc do sử dụng các loại hóa chất gây ra (Paclobutrazol, Thioure, KNO3, KClO3, 2.4D…)
Thành phần Zn: 15.000 mg/kg, B: 2.000 mg/kg. Phụ gia đặc biệt giải độc Paclobutrazol, Thioure, KNO3, KClO3
Quy cách 500ml x 30 chai
Xuất xứ