Thuốc đậu trái Cropwork Cal-Bor Mỹ

Công dụng chính Sử dụng cho giai đoạn dưỡng bông, tăng đậu trái, chống nứt trái, lớn trái, nặng ký.
Quy cách 500ml
Thành phần CaO: 10%B: 0,5%
Liều dùng 1-2 cc/1 lít nước
Nguyên liệu Nhập khẩu từ  Mỹ

Nhà sản xuất: CUSTOM Agronomics, Inc.