Kích thích ra hoa mận nghịch vụ cho ra trái nhiều, đạt giá cao

kích thích ra hoa mận nghịch vụ

Kích thích ra hoa mận đúng thời điểm để đạt giá cao hơn so với chính vụ. Xử lý ra hoa đồng loạt, chống rụng bông và trái non.

Thời điểm Kích thích ra hoa mận nghịch vụ

Đối với ra hoa chính vụ

Khi cảm giác lá giòn khi bẻ bằng tay hoặc bóp lá già, trên thân nứt mụt. Bà con kết hợp Siêu Lân Sữa KelpBoost để kéo bông nhiều và nhanh hơn.

Giai đoạn này nếu không phun kết hợp 2 sản phẩm trên, có khả năng hoa ra sẽ bị chết và khô đi. Hoặc có trường hợp số lượng hoa chỉ ra trên những mụt đã hình thành. Vì vậy khi cảm cành và lá đã đủ khả năng ra hoa và có dấu hiệu ra hoa thì phải xử lý ngay.

Kích thích ra hoa mận nghịch vụ

Ngoài vụ chính như trên thì bà con còn xử lý vụ nghịch, vì thời gian nuôi trái nhanh nên 1 năm có thể xử lý nghịch vụ đến 2 lần.

Sau khi xử lý bằng các biện pháp xiết nước, kết hợp với phun xịt Paclobutrazol. Bà con cần xử lý bằng các sản phẩm tạo mầm hoa như MKP Haifa, Lân Tạo Mầm, Nova Pekacid

Khi lá có những biểu hiện như phần xử lý chính vụ, bà con xử lý kích mầm hoa bằng KClO3 hoặc KNO3, khi mưa nhiều thì có thể xử lý 2 lần. Khi có dấu hiệu nứt mụt thì kết hợp Siêu Lân SữaKelpBoost, vừa kéo bông vừa kết hợp dinh dưỡng để khi có bông sẽ không bị thiếu hụt dinh dưỡng mà rụng đi.

kích thích ra hoa mận nghịch vụ

Chống rụng hoa và trái non

Hoa mận dễ bị rụng và rụng rất nhiều. Công ty có đưa ra 3 sản phẩm nhập khẩu tạo thành một bộ chống rụng. Khi kết hợp Boron 15%, CalciumHorti Ponic thì hầu như tình trạng rụng trái được chặn đứng.

Hiện tại canh tác mận bà con thường dùng lưới hoặc bao trái. Do đó tình trạng bệnh hay sâu hại trên trái rất ít. Chỉ cần chống rụng hiệu quả và kết hợp dinh dưỡng hợp lý là sẽ có một mùa bội thu.

Một số trường hợp bị nấm bệnh bà con có thể tham khảo thêm Thuốc BVTV tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *