Dinh dưỡng khoáng trong cây trồng được sử dụng bằng cách nào ?

Dinh dưỡng khoáng trong cây trồng cần cho sự sinh trưởng và phát triển toàn diện. Cần nắm bắt được nhu cầu, cơ chế vận chuyển và hấp thụ để có biện pháp cung cấp kịp thời, cân đối giúp cây phát triển, tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Các yếu tố dinh dưỡng khoáng trong cây trồng cần có:

Nhóm đa lượng. Đây là nhóm các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu mà cây trồng cần nhiều. Bao gồm: đạm (N), lân (P), kali (K).

Nhóm trung lượng. Đây là các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu mà cây trồng cần ở mức trung bình. Bao gồm: lưu huỳnh (S), canxi (Ca), magiê(Mg).

Nhóm vi lượng. Đây là các chất dinh dưỡng khoáng thiết yếu mà cây trồng cần với số lượng ít. Bao gồm các nguyên tố: kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypđen (Mo), Clo (Cl).

Tìm hiểu về vai-tro-cua-dinh-duong-khoang-cay-trong/ tại đây

vai tro cua dinh duong khoang cay trong

Cơ chế hấp thụ và vận chuyển dinh dưỡng khoáng trong cây trồng:

Khả năng hút và vận chuyển nguồn dinh dưỡng khoángcây trồng là một quá trình sinh lý vô cùng phức tạp, liên quan nhiều đến điều kiện bên trong và bên ngoài, bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn liên hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau.

Vận chuyển dinh dưỡng khoáng qua lá của cây trồng

Cây trồng sống trên đất hút khí (CO2, O2) từ khí quyển qua khí khổng. Chất dinh dưỡng ở dạng khí : SO2, NH3, NO2 cũng có thể đi vào lá qua khí khổng.

dinh dưỡng khoáng cây trồng hấp thu qua lá

Hấp thụ chất hòa tan qua lá phụ thuộc vào cấu tạo của lá, tầng cutin, số lượng và sự phân bố khí khổng…Sự hấp thụ chất hòa tan từ bề mặt lá qua tế bào khí khổng qua nhu mô lá, mô biểu bì có vai trò quan trọng. Sự hấp thụ các ion qua lá thường cao hơn vào bên đêm khi tế bào khí khổng mở. Khả năng hấp thụ các chất của tế bào lá cũng như tế bào rễ phụ thuộc vào nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài.

Quá trình chuyển hóa và vận chuyển dinh dưỡng khoáng của bộ rễ cây trồng

 Khả năng chuyển hóa của bộ rễ:

Bộ rễ ngoài khả năng hút nước và khoáng còn có khả năng tổng hợp các chất. Các nguyên tố được bộ rễ hấp thụ đều phải trải qua quá trình khử và chuyển hóa ngay ở rễ. Tại đây các hợp chất hữu cơ được hình thành. Cường độ tổng hợp các chất hữu cơ ở rễ biến đổi theo sự hướng thiên của tuổi cây. Ban ngày quá trình tổng hợp mạnh hơn ban đêm. Khi cây được tiếp nhận đầy đủ năng lượng từ ánh sáng mặt trời, đủ nhiệt độ, nước… Ban ngày quá trình quang hợp rất tốt và tiến hành mạnh đã cung cấp cho cây lực khử cũng như tăng lượng ATP và các sản phẩm trung gian tạo điều kiện tốt cho rễ hoạt động, tạo nguồn dinh dưỡng cho cây trồng.

qua trinh chuyen hoa dinh duong khoang cho cay trong

Quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cây trồng:

Các chất dinh dưỡng khoáng do rễ cây trồng hút từ đất được chuyển hóa ở bộ rễ. Nó tạo thành một dòng đi lên thân lá, một dòng từ thân lá đi xuống rễ. Dòng đi xuống chủ yếu vào cơ quan dự trữ (hạt, củ, quả) và xuống bộ rễ. Các chất hữu cơ chủ yếu được tổng hợp ở các bộ phận trên mặt đất (thân, lá). Các chất vô cơ được chuyển xuống bộ rễ để khử tham gia tổng hợp nên các chất hữu cơ ở rễ.

Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng khoáng cho cây trồng chuyển hóa và hấp thụ. Chúng ta có thể bổ sung trực tiếp các dưỡng chất dễ tan dễ tiêu cho cây hấp thụ nhanh. Tham khảo thêm về vai-tro-va-tac-dong-cua-axit-amin/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *